תנאי שימוש באתר

ראשי|תנאי שימוש באתר
תנאי שימוש באתר 2017-07-23T07:42:33+00:00

תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות של אתר קטנופדיה

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה,
ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (לרבות מכשירי סלולר וטאבלט)
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג. לעניין תקנון זה המונח "האתר" מתייחס להנהלת האתר,
וזאת לפי הקשר הדברים.

כללי השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן.
אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב של בעל האתר לכך
ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים,
בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

האתר

קטנופדיה, להלן "האתר", עוסקת באיסוף מידע על קטנועים, בין היתר על ידי עריכת נסיעות מבחן בקטנועים שונים, ביקור בתערוכות.
ראיונות, כתיבת מדריכים ואמצעי מדיה נוספים, כגון תחנות רדיו, טלוויזיה, רשתות סלולאריות ועוד.

התנאים הבאים מפרטים את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר לרבות ערוצי המשנה – אפליקציות אתרי מובייל וכו'.
תנאים אלו מלמדים כיצד האתר משתמש במידע הנאסף על הגולשים באתר או שנמסר לו באמצעות שירותי הייעוץ והאתר.
עצם שימוש באתר ובשירותי הייעוץ מהווה הסכמה לתנאים אלו.

אחריות האתר / הגולש

קטנופדיה מצהירה שכל המידע אותו היא מעבירה בין אם בכתב או בייעוץ, תואם את המידע שנמצא ברשותה בתקופת מסירתו.
קטנופדיה אינה קשורה במכירת קטנועים חדשים או משומשים ואינה אחראית לאיכות מוצר נרכש, או לכל נזק לכאורה או למעשה,
שייגרם למי מהאנשים המשתמשים בשירותי הייעוץ או נעזר בחומר המופיע או נמסר באתר קטנופדיה.

השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש. אתה הגולש מסכים כי אתה בלבד תישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שיגרמו לך בגין השימוש באתר.
הכתוב באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי והוא מבטא את דעתם של הכותבים בלבד, או שהוא מסתמך על מידע שנמסר לאתר על ידי יצרני הקטנועים או צדדים שלישים כלשהם.
האתר אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם של התכנים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

בכל הקשור לנתונים המפורסמים באתר, לרבות מחירים, מבצעים, נתונים טכניים, מפרטים של קטנועים וכיוצא בזאת, יתכן ובתום לב נפלה טעות,
לפיכך, אין האתר אחראי לכל נזק שהוא שיגרם למשתמש באתר בגין החלטת רכישה או כל פעולה אחרת אחרת שבוצעה בהתייחס לנתונים המפורסמים באתר.
הנתונים הקובעים הינם הנתונים המפורסמים ע"י סוחרי הרכב המשווקים ומוכרים את הרכב בפועל ומומלץ לבקשם מהמוכר
לפני ביצוע כל פעולה הנושאת משמעות לפני ביצוע הרכישה בפועל.

קטנופדיה לא תישא באחריות כלשהי בעקבות הסתמכות על ייעוץ או מידע כלשהו אשר ינתן באתר או בתגובות של הגולשים.
מודגש בזאת כי יעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה.התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה.
האתר ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש. יחד עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות.
לפיכך, האתר לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין,
מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינן בשליטת האתר.

פרטיות

קטנופדיה מכבדת את פרטיותך. בכפוף למפורט בתקנון זה, האתר לא חולק פרטים שהוזנו ע"י גולשים עם צדדים שלישים, למעט במקרים
בהם מהות הבקשה היתה קבלת שירותים או הצעות מסחריות מצד שלישי.
המשתמש בשירותי האתר בעת מילוי טפסים וכדומה מסכים בזאת כי פרטיו ישמרו במאגר המידע של האתר וישמשו מעת לעת לצורך משלוח ניוזלטר/דואר אלקטרוני/חדשות/כתבות/הצעות רלוונטיות
או פרסום ואו לצורך שימוש בסטטיסטיקות.

המשתמש בשירותי האתר בעת מילוי טפסים וכדומה מסכים בזאת כי פרטיו יועברו לגופים הרלוונטיים, לצורך יצירת קשר עמו לקבלת השרות המבוקש – לרבות ייעוץ או שירותי פרסום וכדומה.
מילוי הטופס ושליחתו אינם מחייבים את המשתמש לרכוש שרות או מוצר מגופים אלה.
מילוי הטופס ושליחתו אינם כרוכים בתשלום של המשתמש.

קטנופדיה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של אתר קטנופדיה או על הכונן הקשיח
של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר.
עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

במידה ונירשמת לרשימת התפוצה – קטנופדיה תהיה רשאית לשלוח לך מפעם לפעם חומר פירסומי לדואר האלקטרוני או ב- SMS
באפשרותך להסיר את עצמך מרשימת התפוצה בכל עת.

חלק מהשירותים המפורסמים בקטנופדיה מנוהלים על ידי צדדים שלישיים הנמצאים בשיתוף פעולה עם קטנופדיה.
במקרה זה יש להניח כי נתונים מסויימים יגיעו אליהם כגון, עוגיות, הרגלי גלישה, עמודים שניצפו וכתובת שרת.

חלק מהמודעות אליהם תיחשף במהלך גלישה באתר מגיעות משרתים של צדדי ג' המנהלים את הגשת הפרסומות באתר.
ניהול המודעות מצריך הצבת COOKIES במחשבך והצבת WEB BEACONS במודעות הפרסומת.
משוואות הרשת הינם קבצים זעירים המסייעים באיסוף מידע אודות שימוש באתר ונתוני הקהל כגון מין, גיל ותחומי עיניין.
מידע זה לקוח מנתונים הנאספים ב google analytics . המידע מתאים את הפרסום להרגלי השימוש שידועים לצד ג' אודות שימושך ברשת.
דוגמה למדיניות הפרטיות של חברות אלו ניתן למצוא – http://www.google.com/intl/en/privacy

תכנים מסחריים

אתר קטנופדיה כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים.
האתר לא ישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר.
האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים.
פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר.
האתר איננו צד לכל עיסקה כזו, והוא לא ישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותו.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר)
הינן של האתר בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לאתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות,
למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה,
או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעלי האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה
– סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.
סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

האתר אינו טוען לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר.
יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום.
אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה לאתר רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת,
לפי שיקול דעתה, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת,
לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

שינויים באתר והפסקת השירות

קטנופדיה יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתו,
ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.
שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה.
מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב.
לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

האתר לא מתחייב כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות, או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.
האתר יפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.
עם הפסקת השירותים יחזיק האתר את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שיפוי ופיצוי

הנך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח,
תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

סמכות שיפוט וחקירה

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. בית המשפט המוסמך יהיה בית המשפט שמושבו בעיר תל אביב
המשתמש נותן לאתר את הסכמתו למסור את פרטיו האישים על פי סמכות שבדין, לצורך פתיחה בחקירה או תביעה נגד מי שחשוד בביצוע פעולה בלתי חוקית.

פנה אלינו

קטנופדיה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב ועושה ככל יכולתו לדאוג לתקינות הפעילות באתר.
באם התרחשה תקלה כלשהי, או באם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

פניות כאמור ניתן להעביר במייל לכתובת הבאה:
עבור: katnopedia@gmail.com

שונות

במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה
ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

תנאי תקנון זה נתונים לשינוים על ידי הנהלת האתר בכל עת בלא מתן הודעה מראש למשתמש.
השינויים יפורטו כאן ולכן מומלץ לבקר בעמוד זה מעת לעת.